Aquest és un espai obert a totes les persones que d'una manera o una altra estan lligades a Vallromanes. Si vols publicar-hi algun article ens el pots fer arribar al correu que trobaràs a la columna de la dreta. Si estàs a internet, informa'ns de la teva pàgina i la inclourem a l'apartat que correspongui. Si detectes algun error en aquest espai t'agrairíem també que ens en poguessis informar

5 de nov. 2007

Pressupostos participatius???

Mirant la nova pàgina web de l'ajuntament de Vallromanes, em trobo amb la següent informació:
Notícies
Ajuntament de Vallromanes
Pressupostos participatius Pressupostos participatius
27/10/2007
Ajuntament de Vallromanes
Us convidem a participar en la gestió dels recursos públics, obrint un procés participatiu.
Ajuntament de Vallromanes
Estem preparant el pressupost per 2008.

Per tal de fer més propera la relació entre l'Ajuntament i els veïns de Vallromanes, us convidem a participar en la gestió dels recursos públics, obrint un procés participatiu, per tal que ens feu arribar les vostres propostes o suggeriments sobre criteris, prioritats o actuacions a fer en l'àmbit de les inversions municipals.

Carall! no és la primera vegada que ens parlen al poble de pressupostos participatius, tanmateix veig que no han après res als darrers anys -o no han volgut aprendre- de com es duen a terme els pressupostos participatius. Mira que precisament els tres darrers articles que he escrit van incidint sobre el mateix tema i tots estan interrelacionats. En el proper donaré les claus: explicaré com es constitueixen els processos participatius i a través de quin organisme. Àdhuc deu haver-hi gent que deu saber del tot com engegar-los, fins i tot al mateix ajuntament. Una cosa és que se sàpiga i una altra és que es vulgui dur a terme, en tot cas.

Ara només vull dir que la intenció o el fer veure que es té la intenció d'engegar un procés participatiu per a la gestió del pressupost de la vila per al proper any només queda en una intenció, doncs perquè per dur a terme els pressupostos participatius s'han de donar com a mínim les següents condicions:
  1. S'ha de convocar com a mínim una assemblea amb tot el poble; una assemblea ajuntament-vilatans
  2. Els vilatans i les vilatanes hem de conèixer l'import exacte del pressupost del què es disposa per l'exercici proper
  3. Hem de saber la distribució de les partides pressupostàries o epígrafs, el seu import, les modificacions que s'hi poden fer i en quin sentit
  4. Quines són les previsions mínimes de despesa per al proper exercici econòmic (aquella despesa que és ineludible perquè s'ha de produir forçosament es vulgui o no)
  5. Quines prioritats ha detectat l'ajuntament que potser els ciutadans desconeixem i/o quines directrius, si n'hi ha, venen marcades pels organismes que hi aporten ingressos i/o quines actuacions que comporten despeses té l'ajuntament "aparaulades" amb d'altres organismes, institucions i/o empreses, etc. i quina quantitat de despesa poden comportar aproximadament
  6. L'ajuntament ha de tenir com a mínim una proposta de distribució del pressupost que ha de manifestar a l'assemblea perquè es passi a discussió
  7. Tant la/es proposta/es que vingui/n per part de l'ajuntament, com les que vinguin per part dels diversos partits polítics (incloent-hi l'oposició), així com les que pugui proposar qualsevol ciutadà o grup de ciutadans, totes i cadascuna de les propostes, han de ser conegudes per totes les parts implicades (no es pot fer de manera individualitzada) i han de ser discutides in situ entre tothom. Això no vol dir que les propostes hagin de ser acordades el mateix dia; he dit que com a mínim s'havia de fer una assemblea, no que no es poguessin dur a terme més d'una, la qual cosa seria d'allò més desitjable, o bé es fan les propostes i després s'hi discuteixen en assemblea, per exemple (a Vallromanes no cal fer reunions de barri tenint en compte el nombre d'habitants)
  8. Ha de consensuar-se prèviament una normativa de com portar a terme els pressupostos participatius, i si cal, una agenda del procés
  9. Totes les propostes han de ser legals, de competència municipal, d'execució anual, tècnicament viables, han de ser sostenibles i no poden fomentar l'exclusió social (això sembla que sobra, però no)
  10. etc.
Especialment el punt núm. 7 és de màxima importància perquè és l'únic que garanteix la transparència i objectivitat del procés. Atès que la normativa legal vigent permet que l'ajuntament faci el pressupost com li vingui en gana, tots o alguns d'aquests punts els pot obviar. Però si parlem de pressupostos participatius són participatius o no ho són; no volem que se'ns prengui el pèl amb paraules políticament correctes. Pretendre que la gent escrigui en la bústia de suggeriments de l'ajuntament allò que li sembli que es pot fer amb els diners de la vila és com no fer res. Primer, perquè no sabem el que ha dit la gent i si l'ajuntament ho ha tingut en compte i en quin grau ho ha tingut en compte, i segon, perquè qualsevol persona pot proposar la barbaritat més grossa del món i perdre l'oportunitat així de fer una proposta realment interessant perquè no hi ha un procediment objectiu i objectivable per a la participació ciutadana i que sigui conegut i aplicable per totes les parts. Hi manca, per posar un exemple, un mecanisme de retroalimentació, retroacció o feedback.

Bé, unes pinzellades així per sobre i de memòria, sense profunditzar massa, perquè si m'hi poso a fer-ho ja la cosa seria bastant més grossa. Ho deixem aquí, amb un prec dirigit a l'equip de govern de l'ajuntament: feu el que vulgueu i com vulgueu, desafortunadament la legislació vigent us ho permet, però no ens prengueu més el pèl amb falsos procediments disfressats de democràcia participativa.

1 comentari:

vpamies ha dit...

No et falta raó, Jordi.

Jo vull pensar que com que el lloc web s'ha acabat una mica cuita-corrents :-) no els ha donat temps encara de penjar tota la informació al respecte.

Ja veuràs com la podrem veure demà o demà passat... ;-)